The Gibbs Quadski amphibious ATV will go

The Gibbs Quadski amphibious ATV will go on sale in the United States next month. http://ow.ly/eIbOK